30/8/2018 – Mario Carić održao poster prezentaciju na 22nd European Meeting of the Paleopathology Association

Mario Carić održao je poster prezentaciju na znanstvenom skupu 22nd European Meeting of the Paleopathology Association koji se od 28. kolovoza do 1. rujna 2018. održao u Zagrebu. Istraživanje pod nazivom “Three Bronze Age trepanations from Croatia” predstavljeno je u suatorstvu s D. Tresićem Pavičićem, I. Mikićem, I. Jankovićem, M. Čavkom i M. Novakom. 

1/6/2018 – Prezentacija na 41. Godišnjem skupu Srpskog arheološkog društva

U sklopu bioarheološke sekcije na 41. Godišnjem skupu Srpskog arheološkog društva koja se od 31. svibnja do 2. lipnja 2018. održala u Pančevu dr. sc. Mario Novak održao je usmenu prezentaciju pod nazivom “Život i smrt tijekom neolitika na jugu Panonske nizine: preliminarni rezultati bioarheološke i molekularne analize ljudskih ostataka s nalazišta Beli Manastir – Popova zemlja” (suautori Dž. Los i I. Janković).