10/10/2018 – Mario Carić održao prezentaciju na znanstvenom skupu „Arheologija Požeške kotline i zapadne Slavonije“

Mario Carić predstavio je rezultate svog istraživanja u obliku poster prezentacije na znanstvenom skupu „Arheologija Požeške kotline i zapadne Slavonije“ (godišnji skup Hrvatskog arheološkog društva) koji se održao u Požegi od 8. do 12. listopada 2018. godine. Riječ je o istraživanju pod naslovom “Tri brončanodobne trepanacije iz Hrvatske u kontekstu fenomena prapovijesnih trepanacija” (suautori D. Tresić Pavičić, I. Mikić, I. Janković, M. Čavka i M. Novak). 

27/9/2018 – Prezentacija projekta PASTLIVES

U sklopu znanstvenog skupa XVIII International Conference on Science, Arts and Culture „Transnational Cooperation in Cultural Heritage Science“ koji se od 23. do 28. rujna održao u Velom Lošinju dr. sc. Mario Novak održao je usmenu prezentaciju i promociju PASTLIVES projekta pod nazivom “How to reconstruct prehistoric lifestyles by using inter- and multidisciplinary approach? The example from Croatia”.

15/9/2018 – Poster prezentacije na kongresu BABAO

 

Dr. sc. Ivor Janković i dr. sc. Mario Novak održali su poster prezentacije na znanstvenom skupu 20th Annual Conference of the British Association of Biological Anthropology and Osteoarchaeology koji se od 14. do 16. rujna 2018. održao u Cranfieldu, Velika Britanija. Dr. sc. Janković je predstavio istraživanje pod nazivom “The Potočani Massacre: interdisciplinary approach to death in prehistory” (suautori M. Novak, J. Ahern, J. Balen i H. Potrebica), dok je dr. sc. Novak predstavio istraživanje naslovljeno “Life and death during the Neolithic at the edge of the Pannonian Plain: Bioarchaeology of human remains from Beli Manastir-Popova zemlja, Croatia” (suautori Dž. Los i I. Janković).

 

 

30/8/2018 – Mario Carić održao poster prezentaciju na 22nd European Meeting of the Paleopathology Association

Mario Carić održao je poster prezentaciju na znanstvenom skupu 22nd European Meeting of the Paleopathology Association koji se od 28. kolovoza do 1. rujna 2018. održao u Zagrebu. Istraživanje pod nazivom “Three Bronze Age trepanations from Croatia” predstavljeno je u suatorstvu s D. Tresićem Pavičićem, I. Mikićem, I. Jankovićem, M. Čavkom i M. Novakom. 

1/6/2018 – Prezentacija na 41. Godišnjem skupu Srpskog arheološkog društva

U sklopu bioarheološke sekcije na 41. Godišnjem skupu Srpskog arheološkog društva koja se od 31. svibnja do 2. lipnja 2018. održala u Pančevu dr. sc. Mario Novak održao je usmenu prezentaciju pod nazivom “Život i smrt tijekom neolitika na jugu Panonske nizine: preliminarni rezultati bioarheološke i molekularne analize ljudskih ostataka s nalazišta Beli Manastir – Popova zemlja” (suautori Dž. Los i I. Janković).