Ciljevi

PASTLIVES projekt će obraditi slijedeća istraživačka pitanja:

a) Populacijska kretanja, demografija i društvena organizacija. 

b) Populacijska genetika. 

c) Prehrana i opće zdravlje. 

d) Sukobi i nasilje.