Mario Novak i Mario Carić održali prezentacije na 42. Godišnjem skupu Srpskog arheološkog društva

U sklopu bioarheološke sekcije na 42. Godišnjem skupu Srpskog arheološkog društva koja se od 30. svibnja do 1. lipnja 2019. održala u Negotinu, dr. sc. Mario Novak i Mario Carić održali su usmene prezentacije pod naslovima “Primjeri namjernog nasilja tijekom neolitika na tlu Hrvatske” (suautori Dinko Tresić Pavičić, Mario Carić i Ivor Janković) te “Prehrana tijekom brončanog doba na istočnoj jadranskoj obali: bioarheološki i biokemijski pristup” (suautor Mario Novak).