30/8/2018 – Mario Carić održao poster prezentaciju na 22nd European Meeting of the Paleopathology Association

Mario Carić održao je poster prezentaciju na znanstvenom skupu 22nd European Meeting of the Paleopathology Association koji se od 28. kolovoza do 1. rujna 2018. održao u Zagrebu. Istraživanje pod nazivom “Three Bronze Age trepanations from Croatia” predstavljeno je u suatorstvu s D. Tresićem Pavičićem, I. Mikićem, I. Jankovićem, M. Čavkom i M. Novakom. 

Komentiraj