30/8/2018 – Mario Carić održao poster prezentaciju na 22nd European Meeting of the Paleopathology Association

Mario Carić održao je poster prezentaciju na znanstvenom skupu 22nd European Meeting of the Paleopathology Association koji se od 28. kolovoza do 1. rujna 2018. održao u Zagrebu. Istraživanje pod nazivom “Three Bronze Age trepanations from Croatia” predstavljeno je u suatorstvu s D. Tresićem Pavičićem, I. Mikićem, I. Jankovićem, M. Čavkom i M. Novakom. 

1/6/2018 – Prezentacija na 41. Godišnjem skupu Srpskog arheološkog društva

U sklopu bioarheološke sekcije na 41. Godišnjem skupu Srpskog arheološkog društva koja se od 31. svibnja do 2. lipnja 2018. održala u Pančevu dr. sc. Mario Novak održao je usmenu prezentaciju pod nazivom “Život i smrt tijekom neolitika na jugu Panonske nizine: preliminarni rezultati bioarheološke i molekularne analize ljudskih ostataka s nalazišta Beli Manastir – Popova zemlja” (suautori Dž. Los i I. Janković). 

 

21/3/2018 – Održan prvi projektni sastanak

8. i 9. ožujka 2018. godine (četvrtak i petak) održan je prvi projektni sastanak PASTLIVES projekta u prostorijama Instituta za antropologiju u Zagrebu. Na sastanku su se okupili suradnici iz Hrvatske (dr. sc. Jacqueline Balen, dr. sc. Ivor Janković, dr. sc. Mislav Čavka, Mario Carić, dr. sc. Mario Novak) i inozemstva (prof. dr. sc. Ron Pinhasi, dr. sc. Tamas Hajdu, dr. sc. Federico Bernardini) a prof. Stefano Benazzi sudjelovao je putem telekonferencije. Okupljeni su u dva dana održali niz prezentacija o aktivnostima koje su poduzete tijekom prve godine projekta što je bilo popraćeno dugom raspravom, a uz to napravljen je i detaljan plan aktivnosti za drugu godinu.    

13/2/2018 – Posjet kolega iz Italije i Mađarske

U protekla tri tjedna u posjetu Institutu za antropologiju boravili su kolege iz Italije i Mađarske.

U sklopu projekta PASTLIVES 26. siječnja prof. dr. sc. Stefano Benazzi sa Sveučilišta u Bologni održao je predavanje pod nazivom “Virtual techniques applied: from cranial reconstruction to dental analysis” (link). Uz njega, u Institutu je od 24. siječnja do 9. veljače boravio i doktorand Antonino Vazanna, također sa Sveučilišta u Bologni, koji je proveo analizu nemetričkih dentalnih obilježja kao i geometrijsko-morfometričke analize donjih čeljusti sa više arheoloških nalazišta iz Hrvatske. Za potrebe tih analiza provedeno je snimanje računalnom tomografijom u prostorijama Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničke bolnice Zagreb (dr. sc. Mislav Čavka).

Od 30. siječnja do 5. veljače Institut za antropologiju ugostio je i kolege iz Mađarske (dr. sc. Tamás Hajdu, prof. dr. sc. Antónia Marcsik, Orsolya Laszlo, Zsolt Bertnert, Tamás Szeniczey). Dr. sc. Tamás Hajdu sa Sveučilišta Eötvös Loránd u Budimpešti suradnik je na projektu PASTLIVES zadužen za komparativne bioarheološke analize prapovijesnih arheoloških nalazišta iz Mađarske, a tijekom njegovog boravka u Zagrebu održan je niz sastanaka u vezi dosadašnje provedbe projekta i budućih planova.

13/2/2018 – Mario Carić

Od 5. veljače 2018. godine na projektu Hrvatske zaklade za znanost IP-2016-06-1450 „Rekonstrukcija prapovijesnog (od neolitika do brončanog doba) načina života na području Hrvatske – multidisciplinarni pristup PASTLIVES“ zaposlen je doktorand Mario Carić.