Mario Carić sudjelovao na skupu Hrvatskog arheološkog društva

Mario Carić sudjelovao je na skupu Hrvatskog arheološkog društva naslova “Hvarski arhipelag i arheologija dalmatinskih otoka: od dinamične prošlosti do kulturnog turizma” održanog od 8. do 11. listopada 2019 na Hvaru, a gdje je održao prezentaciju pod naslovom “Nasilje u ranom neolitiku na istočnojadranskoj obali – primjer iz Smilčića” (suautori Brunislav Marijanović, Ivor Janković i Mario Novak).

Komentiraj