10/10/2018 – Mario Carić održao prezentaciju na znanstvenom skupu „Arheologija Požeške kotline i zapadne Slavonije“

Mario Carić predstavio je rezultate svog istraživanja u obliku poster prezentacije na znanstvenom skupu „Arheologija Požeške kotline i zapadne Slavonije“ (godišnji skup Hrvatskog arheološkog društva) koji se održao u Požegi od 8. do 12. listopada 2018. godine. Riječ je o istraživanju pod naslovom “Tri brončanodobne trepanacije iz Hrvatske u kontekstu fenomena prapovijesnih trepanacija” (suautori D. Tresić Pavičić, I. Mikić, I. Janković, M. Čavka i M. Novak). 

Komentiraj